НЯРАВЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ дэлгэрэнгүй

НЯРАВЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ

нягтлангийн ажил зөв хийгдэх эсэх нь няравын ажлаас шууд шалтгаалдаг. та няравын тайлан гаргаж сурсн..

Санхүүгийн тайлан гаргах сургалт дэлгэрэнгүй

Санхүүгийн тайлан гаргах сургалт

таныг няравын бэлтгэж өгсөн тайлангууд дээр үндэслэн ажил гүйлгээг журналд хэрхэн бүртгэж цаашлаад с..

ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ дэлгэрэнгүй

ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ

татварын хууль мэдэхгүйгээр бизнес эрхэлбэл хараагүй хүнийг харгалзах хүнгүйгээр ганцааранг нь гудам..

MAGICFINANCE ПРОГРАМ ДЭЭР ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ дэлгэрэнгүй

MAGICFINANCE ПРОГРАМ ДЭЭР ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ

magicfinance програмыг ашиглан санхүү, татварын тайлангуудыг гаргаж сурна. мөн програм дээр гарсан а..

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН УНШИХ СУРГАЛТ дэлгэрэнгүй

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН УНШИХ СУРГАЛТ

өмнөх үзсэн бүх хичээлийг бататгаж үзэх ба нэг болж санхүү, татварын тайлан гаргах төсөл дээр ажилла..

УДИРДЛАГУУДАД ЗОРИУЛСАН САНХҮҮГИЙН СУРГАЛТ дэлгэрэнгүй

УДИРДЛАГУУДАД ЗОРИУЛСАН САНХҮҮГИЙН СУРГАЛТ

санхүүгийн тайлан гаргах нь нягтлангийн хийх ёстой ажил харин гаргасан тайланг уншиж ойлгох, удирдла..

Гадаад валютын бүртгэлийн сургалт дэлгэрэнгүй

Гадаад валютын бүртгэлийн сургалт

гадаад валютын бүртгэл нь бусад нбб-ийн сэдвүүдтэй харьцуулахад ойлгоход хялбар биш байдаг. тэгвэл т..