Хөрөнгийн үнэлгээний байгууллага

Манай байгууллага нь хөрөнгийн үнэлгээ тогтоох албан ёсны тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд бүх төрлийн хөрөнгийг санхүүгийн тайлангийн, барьцааны, худалдан борлуулах үеийн гэх мэт олон төрлийн зориулалтаар үнэлдэг.

Иймд та манай хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэшсэн үнэлгээчдээр үйлчлүүлэх боломжтой.