Бидний тухай

Мэжик Капитал ББСБ ХХК нь 2014 онд СЗХ-оос банк бус санхүүгийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн эрхээ авч хөрөнгийн зах зээлд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.
 
Манай байгууллага нь санхүүгийн өндөр чадвар, сайтар төлөвлөгдсөн маркетингийн бодлого, үйл ажиллагааны шуурхай байдал, санхүүгийн үйлчилгээний шинэлэг хэлбэр зэргийг ашиглан үйлчлүүлэгч, харилцагчдын санал сэтгэгдлийг хүлээн авч, мэргэжлийн өндөр түвшинд түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх боловсон хүчин болон техник тоног төхөөрөмжийг бүрдүүлж ажиллаж байна.
 
Манай банк бус санхүүгийн байгууллагын зорилго нь иргэд, ААН байгууллагад учирч байгаа санхүүгийн хүндрэлтэй асуудлыг зүй зохистойгоор түргэн шуурхай шийдвэрлэхэд оршино. Бид төрөл бүрийн жижиг зээлийн үйлчилгээг харьцангуй хөнгөлөлттэй нөхцлөөр үзүүлж байна. 
Тухайлбал: цалингийн зээл, шуурхай зээл, үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаат зээл, орон сууцны засварын зээл, авто машины зээл, лизингийн зээл гэх мэт.