Бидний үйлчилгээ

 

3.5% - 4.5%

Хашаа байшин барьцаалсан зээл

 

3.2% - 4.5%

Орон сууц барьцаалсан зээл

 

4.0% - 5%

Авто машин барьцаалсан зээл /Унаж явах/

 

4.0% - 4.5%

Авто машин барьцаалсан зээл /Хадгалуулах/

ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид таны санхүүгийн бүхий л хэрэгцээнд тулгуурласан зээлийн үйлчилгээг ажлын 1-2 өдөрт шийдвэрлэн олгож байна.

ФАКТОРИНГ

Харилцагч танд шаардлагатай санхүүгийн хөрөнгө оруулалтыг богино хугацаанд оруулж, таны хэрэглэгчдэд нийлүүлсэн бараа, үйлчилгээний авлагыг богино хугацаанд цуглуулах

Хашаа байшин барьцаалсан зээл дэлгэрэнгүй

Хашаа байшин барьцаалсан зээл

3.5% - 4.5%..

Орон сууц барьцаалсан зээл дэлгэрэнгүй

Орон сууц барьцаалсан зээл

3.2% - 4.5%..

Авто машин барьцаалсан зээл /Унаж явах/ дэлгэрэнгүй

Авто машин барьцаалсан зээл /Унаж явах/

4.0% - 5%..

Авто машин барьцаалсан зээл /Хадгалуулах/ дэлгэрэнгүй

Авто машин барьцаалсан зээл /Хадгалуулах/

4.0% - 4.5%..