Мэжик групп нь 2014 оны 2 сарын 28-нд Сангийн яамнаас Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлийг Мэжик Чойс ТМЗ ХХК нэр дээр авч үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн юм.

2015 онд Аудитын тухай хууль шинэчлэгдсэнээр бид Аудитын үйлчилгээ  болон Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээгээ нэг компани дээрээ төвлөрүүлэн явуулах боломжтой болсон юм. Ингэснээр бидний үйл ажиллагаа улам өргөжиж боловсон хүчний бодлого сайжран өрсөлдөх чадвар маань сайжирч байгаа билээ.     

Тайлангаа бидэнд даатга,
Тааваараа бизнесээ өргөжүүл

Манай үйлчилгээ

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ дэлгэрэнгүй

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ

татварын тайлан тооцоо, тохируулга хийх, тайлан бэлтгэх
байгууллагын санхүү, татварын тайлагнал..

Компаний удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн үйлчилгээ дэлгэрэнгүй

Компаний удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн үйлчилгээ

үр ашгийн болон мөнгөн урсгалын төсөв бэлтгэх
үр ашгийн тайланг сар сараар, салбар тус бүрээр гар..

Санхүүгийн дотоод хяналтыг сайжруулах, онлайн програм хангамж нэвтрүүлэх үйлчилгээ дэлгэрэнгүй

Санхүүгийн дотоод хяналтыг сайжруулах, онлайн програм хангамж нэвтрүүлэх үйлчилгээ

magic monitoring үүлэн тооцооллын системд суурилсан онлайн програм хангамжийг хэрэгжүүлэх, зөвлөгөө ..

Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг үйлчилгээ дэлгэрэнгүй

Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсинг үйлчилгээ

санхүү татварын тайлангууд гаргах
гаргасан тайлангуудыг цахимаар холбогдох албуудад тушаан баталг..