ТМЗ Танилцуулга

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйчилгээ – Бусдаас илүү тооцоолно.

Мэжикчойс ХХК нь 2007 оны 7 сараас эхэлж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн, харин 2014 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр Сангийн яамнаас Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх №23 тоот тусгай зөвшөөрлийг авч Мэжик Чойс ТМЗ ХХК болгож нэрээ өөрчилсөн.

2015 оны 6 дугаар сарын 19-ийн өдөр Аудитын тухай хууль болон Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуульд “Аудитын байгууллага нэмэлт тусгай зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж болно” гэж заасны дагуу Мэжик Чойс ТМЗ ХХК-ийг  Мэжик Консалтинг Аудит ХХК-д нэгтгэсэн.