MagicFinance програмын видео хичээлүүд

Асуултууд :

1. Санхүүгийн тайлан гаргахтай холбоотой видео хичээлүүд:

2. Програм дээр ажиллах зааварчилгаа :

3. Програмд алдаа гарсан тохиолдолд хэрхэн засах вэ ?

4. Татварын тайлан гаргахтай холбоотой асуултууд :

5. Няравын програм дээр хэрхэн ажиллах вэ?

6. Үндсэн хөрөнгийн програм дээр хэрхэн ажиллах вэ?

7. Компьютерт програмаа хэрхэн суулгах вэ?

Мэдээ мэдээлэл

Видео сурталчилгаа