MagicFinance програмын 2020 оны 07 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 

MagicFinance програм сүүлд 2020 оны 05 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.

Шинэчлэгдсэн маягтууд:

  1. Цалин, ND7,8

  2. ТТ-11, 4-хавсралттай

  3. ТТ-12, 5-хавсралттай

  4. ТТ-12а, 4-хавсралттай

  5. ТТ-13, 2-хавсралттай

  6. ТТ-02, 12-хавсралттай

  7. Бусад хөгжүүлэлтүүд

MagicFinance програмын 2020 оны 05 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 

MagicFinance програм сүүлд 2020 оны 03 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.

Энэ удаагийн шинэчлэлтээр:

  1. 2020 оны 4 сараас эхлэн хэрэгжиж буйНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛЭЭС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ хуулийн дагуу https://www.legalinfo.mn/law/details/15244?lawid=152442020 оны 4-9 сард ажилтнуудын цалин бодох, НДШ-ийн тайлан болон НДШ-ийн чөлөөлөлтийн тайлан гаргах боломжтой болсон.
  2. Мөн Гарт олгох сүүл цалинг Банкинд мэдээлэх үед зарим ажилтнууд дээр бодогдсон цалинг өөр хүний гарт олгох цалин дээр нэмж бодох, хасах боломжтой болгосон.

 

MagicFinance програмын 2020 оны 03 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

MagicFinance програм сүүлд 2019 оны 09 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.

Энэ удаагийн шинэчлэлтээр 2020 оны 1 сараас эхлэн хэрэгжиж буй НӨАТ-ын тухай, ХХОАТ-ын тухай, ААНОАТ-ын тухай хуулиуд шинэчлэгдэн батлагдсантай холбоотой доорх өөрчлөлтүүд орсон.

MagicFinance програмын 2019 оны 09 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 

MagicFinance програм сүүлд 2019 оны 07 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.

Энэ удаагийн шинэчлэлтээр MagicFinance програм дээр Хувь Хүний Орлогын Албан Татварын тайлан буюу ТТ-06 маягтаар татварын тайлан гаргах, мөн ерөнхий журналыг түгжих боломжтой боллоо. Ингэснээр програмыг байгууллагаас гадна хувь хүмүүс ашиглах боломжтой болж байна. ТТ-06 маягт болон бусад өөрчлөлтүүдийг доороос харна уу.

Хэрэв та ерөнхий журналаа түгжих шаардлагагүй бол хуучин програмыг заавал хөрвүүлж шинэчлэх шаардлагагүй.

 

MagicFinance програмын 2019 оны 07 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

MagicFinance програм сүүлд 2018 оны 12 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу.

Энэ удаагийн шинэчлэлээр ТЕГ-ын даргын 2019 оны 6 сарын 11-ний өдрийн А/104 тоот тушаалаар батлагдсан TT-11 маягтыг өөрчилж, ТТ-11(5), ТТ-11(6), ТТ-11(7) маягтуудыг програмд шинээр орууллаа.

MagicFinance програмын 2018 оны 12 сарын хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

Magic Finance програм сүүлд 2018 оны 09 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд  дарж харна уу. Энэ удаагийн шинэчлэлд програмд доорх томоохон өөрчлөлтүүд орсон.

/Нэмэгдсэн өөрчлөлт-2, Засагдсан өөрчлөлт-2/

 

MagicFinance програмын 2018/09/09-ний хувилбар

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

MagicFinance програм сүүлд 2018 оны 04 сард шинэчилсэн хувилбараа гарган танилцуулж байсан бөгөөд шинэчлэлтийн мэдээллийг энд дарж харна уу. Энэ удаагийн шинэчлэлд ямар өөрчлөлтүүд орсоныг дэлгэрэнгүй дарж хүснэгтээс харна уу. /Нэмэгдсэн өөрчлөлт-5, Засагдсан өөрчлөлт-3/

MagicFinance програмын 2018-04-01 шинэчлэл сайжруулалт

MagicFinance програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 

ХХОАТ-ын хөнгөлөлтийн хэмжээг шатлалтай болгосон болон бусад шалтгаанаар MagicFinanceпрограм 2018-04 сарын шинэчлэгдсэн хувилбараа танилцуулж байна.

Энэ удаагийн шинэчлэлд ямар өөрчлөлтүүд орсоныг доорх хүснэгтээс харна уу.

MagicFinance програмын 2018-01-01 шинэчлэл сайжруулалт

MagicFinance санхүү, татварын програмын хэрэглэгч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 

2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ны өдөр өөрчлөн найруулж 2018 оны 1 дүгээр сарын 1 ний өдрөөс мөрдөж эхлэхээр болсон ХХОАТ-ийн хувь хэмжээг шатлалтай болгосон болон татварын маягтууд шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор програмын дахин шинэчлэгдсэн хувилбараа танилцуулж байна.

Шинэ хувилбар татах:  http://www.magicgroup.mn/newversions/CT20180101.xlsb

MAGICFINANCE 2017-11-20 ХУВИЛБАР ДЭЭР ГАРСАН ЗАРИМ САЙЖРУУЛАЛТ ХИЙГДЛЭЭ

Програм дээр нэмэгдсэн өөрчлөлт

  • Main sheet ний баруун дээд хэсэгт “Дахин эхлүүлэх” товч нэмэгдсэн.

Энэ товч нэмэгдсэнээр байршиж байсан зам нь өөрчлөгдсөн буюу өөр газар хуулагдсан зөөгдсөн файл нээгдсэнийхээ дараа тайлан харах болон тусад товчлуурууд дээр дарах “Та дараах үйлдлийг хийх эрхгүй” гэсэн анхааруулга заагаад нээгддэггүй. Энэ тохиолдолд бид файлаа хаагаад дахин ордог.   “Дахин эхлүүлэх” товч нэмэгдсэнээр файлаас гарж дахин орох шаардлагагүйгээр дээрх товчин дээр дарснаар хугацаа хэмнэнэ.