MagicFinance санхүү татварын тайлан гаргах програм

MagicFinance програм  | Санхүү, татварын програм |

Програмын хөгжүүлэлт : 2007 оноос хойш хийгдэж байгаа 

Magic Finance санхүү татварын тайлан гаргах програм нь жижиг, дунд аж ахуй нэгжүүдэд зориулагдсан бүрэн тестлэгдсэн алдаагүй програм юм.
 
Magic Finance програм таны санхүүгийн зөвлөх, цахим нягтлан бодогч чинь байж чадна. Тус програм нь таны тайлан үнэн зөв гарсан эсэх, буруу гарсан бол юун дээр алдаж байгааг, хаана юу хийх ёстойг нэг бүрчлэн хэлж өгдөг ашиглахад хялбар програм юм.
 

MagicFinance програмын давуу талууд

  • Код авах, лиценз сунгах үйл ажиллагаа хялбар, автоматчилагдсан
  • Сангийн яамны зөвшөөрөлтэй
  • Гар ажиллагааг 80% хүртэл автоматчилсан
  • Нэг компьютер дээр хэдэн ч газрын тайлан гаргах боломжтой
  • Шинэчлэлт сайжруулалт байнга хийдэг
  • Програмын сургалт, зөвлөгөө төлбөргүй
  • Програм дээр ажиллах заавар бүхий видео хичээлтэй
  • Шинэчлэгдсэн хувилбарыг онлайнаар татаж авах, суулгах боломжтой
  • Онлайнаар Сангийн яам, Татварын ерөнхий газарт тайлан илгээх боломжтой
  • Орлогын болон Мөнгөн урсгалын тайланг сар сараар болон салбар тус бүрээр харах боломжтой

 

Програм дээр гардаг тайлангуудын автоматчлагдсан байдал /графикаар харах/

Програмын автоматчлагдсан байдал

 

1

Эхний үлдэгдэл оруулах

Гараар

2

Журнал, дэвтрүүд

 
 

-

Ерөнхий журнал хөтлөх

Гараар

 

-

Ерөнхий дэвтэр

Автомат

 

-

Ажлын хүснэгт, гүйлгээ баланс

Автомат

3

Туслах тайлангууд

 
 

-

Касс, харилцахын тайлангууд

Туслах

мэдээллүүдийг

гараас

оруулна

Автомат

 

-

Авлага өглөгийн бүртгэл

Автомат

 

-

Цалингийн хүснэгт

Автомат

 

-

Бараа материалын тайлан

Автомат

 

-

Үндсэн хөрөнгийн тайлан

Автомат

4

Татварын тайлангууд

 
 

-

Орлогын татварын тайлан

Автомат

 

-

НӨАТ-ын тайлан

Автомат

 

-

НДШ-ийн тайлан

Автомат

 

-

ХАОАТ-ын тайлан

Автомат

5

Санхүүгийн үндсэн 4-н тайлан

 
 

-

Санхүүгийн байдлын тайлан

Автомат

 

-

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Автомат

 

-

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Автомат

 

-

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Автомат

 

Та програмыг авсаны дараа өмнөх улирлуудын мэдээллийг нэг бүрчлэн оруулах шаардлагагүй. Харин өмнөх улирлынхаа эхний үлдэгдлийг л програмд оруулна. Ингэснээрээ таны цагийг хэмнэх боломжтой болж байгаа юм. Жишээ нь: Та програмаа 6 сард авсан бол: 1-6 сарын гүйлгээг програмд оруулах шаардлагагүй. Харин 4-6 сарын гүйлгээг оруулахад хангалттай.

Ямар улирлын тайлан?

Ерөнхий журнал хөтөлсөн байдал

Ямар эхний үлдэгдэл

оруулах вэ?

1

1-р улирлын тайлан

1-3 саруудын гүйлгээ оруулсан

Өмнөх оны үлдэгдэл

2

2-р улирлын тайлан

1-6 саруудын гүйлгээ оруулсан

Өмнөх оны үлдэгдэл

4-6 саруудын гүйлгээ оруулсан

1-р улирлын үлдэгдэл

3

3-р улирлын тайлан

1-9 саруудын гүйлгээ оруулсан

Өмнөх оны үлдэгдэл

4-9 саруудын гүйлгээ оруулсан

1-р улирлын үлдэгдэл

7-9 саруудын гүйлгээ оруулсан

2-р улирлын үлдэгдэл

4

4-р улирлын тайлан

1-12 саруудын гүйлгээ оруулсан

Өмнөх оны үлдэгдэл

4-12 саруудын гүйлгээ оруулсан

1-р улирлын үлдэгдэл

7-12 саруудын гүйлгээ оруулсан

2-р улирлын үлдэгдэл

10-12 саруудын гүйлгээ оруулсан

3-р улирлын үлдэгдэл

 

Мэдээ мэдээлэл

Видео сурталчилгаа